V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 Laboratory of submicron optical spectroscopy

 

Керівник

Стрельчук Віктор Васильович

доктор фіз.-мат. наук,

провідний науковий співробітник,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 4-45

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

Staff

Коломис Олександр Федорович

кандидат фіз.-мат. наук,

старший нaуковий співробітник,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 4-45

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ніколенко Андрій Сергійович

кандидат фіз.-мат. наук,

старший нaуковий співробітник,  

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 6-51

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Насєка Юрій Миколайович

кандидат фіз.-мат. наук,

старший нaуковий співробітник,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 4-45

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Насєка Віктор Миколайович

кандидат фіз.-мат. наук, н.с.,

тел.: +38(044) 525-83-44, вн.: 7-76

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бойко Микола Іванович

кандидат техн. наук, н.с.,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 4-45

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пилипенко Наталія Анатоліївна

провідний інженер

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 4-45

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Романюк Артем Сергійович

кандидат фіз.-мат. наук, н.с.,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 6-51

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 stubrov

Стубров Юрій Юрійович

пров. інж,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 6-51

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 tsykaniuk

 

Циканюк Богдан Ігорович

аспірант,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 2-92

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rarata

 

Рарата Сергій Вікторович

пров. інж,

тел.: +38(044) 525-64-73, вн.: 2-92

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fields of research

Capabilities of Laboratory:

 • Raman and luminescent microanalysis of light emitting properties, structure, composition, electronic and phonon excitations in solids, physico-chemical properties of semiconductors, chemicals and nanostructures for modern micro-, nano- and optoelectronics with submicron spatial resolution;
 • Raman and luminescent 2D-3D spatial mapping of deformations and chemical composition, temperature (thermography), carriers concentration and mobility, optical radiation of nanostructures;
 • Optical low-temperature study of phonon, plasmon-phonon and electronic excitations, radiative recombination of charge carriers in condensed matter.

Main activities:

  • Support of national, regional and international initiative projects and programs of research teams;
  • Diagnostic support of high technologies and knowledge-based industry;
  • Scientific and methodological support of research of students, PhD and doctoral students;
  • Development of the complex approaches for the solution of interdisciplinary problems of fundamental, applied and interbranch science and industry.

  Achievements

  текст...

  Developments

  текст...

  Equipments

  Потрійний спектрометр Horiba Jobin-Yvon T64000 (Франція) 

  • Оптичний діапазон: 300 – 1700 нм; 
  • Спектральна роздільна здатність: 0,15 см-1
  • Можливість реалізації трьох кофігурацій:
   • потрійної з додаванням дисперсії з високою спектральною роздільною здатністю (< 0.15 cm-1); 
   • потрійної з відніманням дисперсії для низькочастотних вимірювань (< 5 cm-1); 
   • одинарної конфігурації з високою світлосилою.

  Конфокальний мікроскоп UV-Visible-NIR Olympus BX41 (Японія) 

    Обладнаний набором об'єктивів:
  • MPlan N 10x/0.25 visible
  • MPlan N 50x/0.75 visible 
  • MPlan N 100x/0.9 visible
  • LMPlanFL N 50x/0.5 long working distance, visible
  • HCX PL FLUOSTAR L 50x/0.55 long working distance, NIR 
  • LMU 40x NUV
  • LMU 15x long working distance, NUV

   


   

  XYZ моторизований скануючий столик (Marghauser SensoTech GmbH, Німеччина)

  •  комп'ютерне керування
  •  крок переміщення 0,1 мкм
  •  можливість автоматичного XYZ картографування 

  Макрокамера з можливістю реалізації геометрій на відбивання та 90º 

   


   

  CCD детектори для реєстрації випромінювання: Si (Andor), InGaAs (Horiba Jobin Yvon)

   

     • CCD TE-1024x256, Andor (200÷1050нм) 
     • Symphony InGaAs detector LN-IGA-512x1, Horiba Jobin Yvon (800÷1550нм)

   

   

   


  Лазери: Ar-Kr лазер Stabilite 2018-RM Spectra Physics 2.5W (США), HeCd лазер, Garnet LCM-DTL-374QT

  • Ar-Kr лазер Stabilite 2018-RM Spectra Physics 2.5W (США) (454.5 нм, 457.9 нм, 476.5 нм, 488.0 нм, 496.5 нм, 514.5 нм, 520.8 нм, 530.9 нм, 568.2 нм, 647.1 нм )
  • HeCd лазер (325 нм)
  • Garnet LCM-DTL-374QT (355 нм)

   

   


   

  Оптичний мікрокріостат RC102-CFM (CIA CRYO Industries, США)

     • рівень вібрації ≤15 нм, 
     • діапазон температур Т = 3.5 ÷ 325 К

   


   

  Мікро-термоелектрична комірка Linkam Scientific Instruments THMS600 (Англія) 

     • діапазон температур Т = 78 ÷ 600 K

   

   

  Projects

     • Проект №3.5.2.6 «Розроблення та розвиток методів субмікронного топографування та паспортизації хімічного складу, структурної досконалості, електрофізичних параметрів та розподілу механічних напружень у наноструктурах електроніки і оптоелектроніки» Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки».
     • Тема № ІІІ-41 – Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення сучасних напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- і оптоелектроніки.
     • Тема № ІІІ-10 - Розробка сучасних напівпровідникових матеріалів і структур для опто-, мікро- і сенсорної електроніки.
     • Тема № III-3 - Оптичні та радіоспектроскопічні дослідження електронних, фононних, спінових і плазмонних збуджень у неорганічних матеріалах різної розмірності.
     • Тема № 52/7/48 -  Дослідження плазмон-фононних коливань в напівпровідникових наноструктурах в умовах сильних електричних струмів.
     • Ф44/401-2012 "Дослідження фононних, електронних і магнітних збуджень в ZnO:Co(Mn) і CdTe наноструктурах для спінтроніки і оптичних сенсорів ".
     • Ф38/363 „Створення і дослідження фізичних властивостей новітніх напівпровідникових наноструктур з резонансною взаємодією плазмових і фононних збуджень”.
     • Ф36/410-2012 "Субмікронна оптична спектроскопія фононних і плазмон-фононних збуджень в напівпровідникових наноматеріалах та приладних гетероструктурах".
     • Грант Державного агентства з питань науки, інновації та інформатизації України по програмі  спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва "Дніпро" 2011-2012 рр. № М/406-2011, М/243-2012  "Сенсори для детектування токсичних молекул".
     • № 73-10 „Оптичні і рентгенівські дослідження фазового складу покриттів з алмазоподібної  і нанокомпозитної структури”, цільової програми „Фундаментальні проблеми створення матеріалів з поперед заданими властивостями, методів їх з`єднання і обробки.”
     • № 73-05 „Оптичні і рентгенівські дослідження фазового складу покриттів з алмазоподібної  і нанокомпозитної структури”, цільової програми „Фундаментальні проблеми створення матеріалів з поперед заданими властивостями, методів їх з`єднання і обробки”.
     • NATO SCIENCE PROGRAMME, 2010-2011, NATO CLG 983878, "Sensors for toxic species based on zinc-blende quantum-dot systems"
     • Грант ДФФД України . 2009-2010 рр. № Ф29/346-2008. "Нанорозмірна кластеризація в AlInGaN епітаксійних шарах і гетероструктурах для світловипромінюючих приладів і фотоелектричних перетворювачів".
     • Грант МОН України. 2007-2008. № М/208-2007. “Фізичні механізми впливу деформаційних полів на самоорганізоване формування напівпровідникових наноструктур і варіювання цих полів для керування характеристиками наноструктур”
     • Грант ДФФД України . 2007-2008 рр. № Ф14/249-2007. "Нанозондові та оптичні дослідження впливу структурованих металічних шарів на випромінювання та розсіяння світла в напівпровідникових структурах".
     • Грант ДФФД України . 2005-2006 рр. № Ф10/54-2005. "Електронні спектри та механізми випромінювальної рекомбінації у колоїдних нанокристалах сполук А2В6".
     • Грант МОН України. 2001-2003. № 2М/148-2001. "Світловипромінюючі наноструктури видимого та середнього ІЧ діапазонів: МПЕ вирощування та дослідження структурних електрооптичних і де градаційних характеристик".

  Publications

  2019