V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Ляшенко О.В., Власенко О.І., Киселюк М.П., Велещук В.П.  - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 192 с. (10,31 ум.друк.аркушів). – Тираж 300. – ISBN 978-966-439-429-8.