V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Левицький С.М., Власенко О.І., Генцарь П.О., Криськов Ц.А.  // Тези конференції молодих вчених з фізики напівпровідників „Лашкарьовські читання - 2011” з міжнародною участю  – Україна – Київ – 12-14 квітня 2011 р. – С. 108-110.