V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

П.О. Генцарь, О.І. Власенко, М.В. Вуйчик // тези доповідей VI міжнародної школи-конференції “Актуальні проблеми фізики напівпровідників” – Дрогобич, Україна, 23-26 вересня 2008 – С. 110-111.