V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Бойко М.І.,Велещук В.П. // Конференція молодих вченихз фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2010», Київ. - 2010 р. 5 – 7 жовтня. –С. 3031.