V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

М.С. Заяць, М.В. Вуйчик, П.О. Генцарь, О.С. Литвин, І.Б. Янчук  // Матеріали XII Міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. Івано-Франківськ, 18-23 травня 2009 р. – Том 1,  с. 241-242.