V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

О.І. Власенко, З.К. Власенко, І.В. Курило, І.О. Рудий. - III Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН -3). Україна, Одеса, 17-22 червня 2007 р.: Тези доповідей: - Одеса: Астропринт, 2007. – с. 161.