V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

С.М. Левицький, О.І. Власенко, П.О. Генцарь, Ц.А. Криськов, М.П. Киселюк –  Матеріали ХІ міжнародної конференції „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем” МКФТТПН-ХІ – Україна – Івано-Франківськ – 7-12 травня –Т.1 – 2007 – С. 145-146.