V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Беляев А.Е., Бессолов В.Н., Болтовец Н.С., Жиляев Ю.В., Кладько В.П., Конакова Р.В., Кучук А.В., Саченко А.В., Шеремет В.Н. – Физико-технологические проблемы нитридгаллиевой электроники. – /ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; Державне підприємство НДІ «Оріон»; Фізико-технічний інститут ім. А.Ф. Йоффе, РАН, РФ/. – Київ. Наукова думка, – 2016. – 258 с.(16,3). – 200. – ISBN978-966-00-1508-1.