V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Lyudmyla Borkovska, Larysa Khomenkova, Iryna Markevich, Mykola Osipyonok, Oleksandr Kolomys, Serhii Rarata, Oleksandr Oberemok, Olexandr Gudymenko, Andriy Kryvko, Victor Strelchuk // Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, V.215, Issue 19, 1800250 (2018). https://doi.org/10.1002/pssa.201800250

 

Iryna Levchenko, Vasyl Tomashyk, Iryna Stratiychuk, Galyna Malanych, Andrii Korchovyi, Serhii Kryvyi, Oleksandr Kolomys // Applied Nanoscience, V.8, Issue 5, P.949–953 (2018). https://doi.org/10.1007/s13204-018-0788-7

KP Konin, OY Gudymenko, VP Klad’ko, OO Lytvynenko, DV Morozovs’ka

Journal of Electronic Materials, V.47, 1-2 (2018). https://doi.org/10.1007/s11664-018-6559-0

O.I. Liubchenko, V.P. Kladko, Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, V.40, Issue 6, P.759–776 (2018). https://doi.org/10.15407/mfint.40.06.0759

K.P. Konin, O.Y. Gudymenko, V.P. Kladko, O.O. Lytvynenko, D. V. Morozovs’ka. Journal of Electronic Materials, V.47, Issue 9, P.5113–5117 (2018). https://doi.org/10.1007/s11664-018-6502-4