V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

П. С. Смертенко, O. П. Дімітрієв, Л. П. Почекайлова, Л. І. Чернишов. У зб. наук. пр. «Освіта й наука та їхня роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства». Гумбольдт клуб Україна, 2015 , відп. ред. О.В. Антонюк – К.: Логос, 2015, с.146-156.