V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 Будзуляк С.І., Корбутяк Д.В., Лоцько О.П., Ермаков В.М., Вахняк Н.Д. та ін. // Патент України на винахід 113185 від 26.12.2016 р. бюл. №19, 26.12.2016 р.

Будзуляк С.І., Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Корбутяк Д.В., Курик А.О., Єрмаков В.М., Демчина Л.А., Борук С.Д., Оптасюк С.В. // Патент України № 112507 від 26.12.2016, бюл. № 24.

Д.В. Корбутяк, О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, В.М. Єрмаков, С.І. Будзуляк, Л.А. Демчина, С.Д. Борук // Патент України на корисну модель № 103984 від 12.01.2016. Бюл. № 1.

Будзуляк С.І., Капуш О.А., Тріщук Л.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Мазарчук І.О., Корбутяк Д.В., Курик А.О., Єрмаков В.М., Демчина Л.А., Борук С.Д. // Патент України № 110303 від 10.10.2016, бюл. № 19.

 Д.В. Корбутяк, О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, В.М. Єрмаков, С.І. Будзуляк, А.О. Курик, Л.А. Демчина, С.Д. Борук // Патент України № 105846 від 11.04.2016, бюл. № 7.