V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Д.О. Гринько, О.В. Стронський, А.М. Шелемин, Г.М. Тельбіз // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012», Збірник тез шостої міжнародної науково-технічної конференції, м.Вінниця, 1-4 жовтня 2012р.-Винниця: Вид-во ПП «ТД Едельвейс і К», С. 64-65 (2014)

 A. Stronski // Advanced Materials Research, Vol. 854, “Functional Nanomaterials and Devices VII”, P. 110-115 (2014)

П.П. Москвин, В.Б. Крыжановский, Л.В. Рашковецкий, П.М. Литвин, Н.В. Вуйчик, А.В. Стронский// II Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: Тези доповідей.-Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, С.185-186 (2013)

З.Л. Денисова, П.Ф. Олексенко, А.С. Бережницкая, Я.В. Федоров, Л.И. Велигура, А.В. Стронский//  В сбірнику тез доповідей VI-ої Української наукової конференції з фізики напівпровідників УНКФН-6, Чернівецький університет, ISBN 978-966-423-295-8, С.486-487 (2013)

З.Л. Денисова, П.Ф. Олексенко, А.С. Бережницкая, Я.В. Федоров, Л.И. Велигура, А.В. Стронский// Оптоэлектроника и полупроводниковая техника В.48 (2013)