V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Велещук В.П., Власенко О.І., Киселюк М.П., Ляшенко О.В., Борщ В.В.  // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013» 2 – 4 квітня 2013 р. – с.110.