V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Левицький С.М., Власенко О.І., Генцарь П.О., Янчук І.Б., Лаворик С.Р. . // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання-2013” з міжнародною участю, збірник тез. – 2-4 квітня, 2013 р. – м. Київ, Україна. – С. 103-105.