V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

П.О. Генцарь, О.І. Власенко, О.В. Стронський   // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, «Наукові дослідження – теорія та експеримент «2006»», Т.6, 15-17 травня 2006р. С. 120-125.  Полтава «Інтер Графіка», 2006.