V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Л.Ф. Кузан, О.І. Власенко, А. Байдуллаева, О.С. Литвин, П.О. Генцарь, П.О. Мозоль //Тези доповідей ІІ-науково-технічної конференції з міжнародної участю “Матеріали електронної техники та сучасні інформаційні технології” (МЕТІТ-2), Україна, Кременчук, 17-19 травня 2006. С.18-19