V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

П.О. Генцарь, О.І. Власенко, М.С. Заяць.  // Міжнародна школа – конференція. “Актуальні проблеми фізики напівпровідників“ Тези доповідей. Дрогобич, Україна, 27 – 30 червня 2005 року, С.106 –107.