V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

О.І. Власенко, З.К. Власенко, І.В. Курило, І.О.Рудий.  // I науково-технічна конференція з міжнародною участю “Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології” (МЕТІТ-1). Тези доповідей. Кременчук, 15-17 квітня (Україна). - 2004.- с. 75-76.