V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

О.І. Власенко, В.В. Борщ, В.Г. Шебітченко.  // Iнауково-технічна конференція з міжнародною участю “Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології” (МЕТІТ-1). Тези доповідей. Кременчук, 15-17 квітня (Україна). - 2004.- с. 76-77.