V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 Власенко О.І., Власенко З.К.  //1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнародною участю). Україна, Одеса, 10-14 вересня, 2002 р. Тези доповідей: У 2 т. Т 1. Пленарні та усні секційні доповіді. - Одеса: Астропринт, 2002.- С. 32.