V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Вірт І.С., Рудий І.О., Курило І.В., Петрович І.В., Власенко О.І. С//1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнародною участю). Україна, Одеса, 10-14 вересня, 2002 р. Тези доповідей: У 2 т. Т 2. Стендові доповіді. - Одеса: Астропринт, 2002.- С. 254.