V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Лабораторія оптичних та оптоелектронних реєструючих середовищ.

 

 


Керівник лабораторії
Костюкевич Сергій Олександрович
к.ф.-м.н., с.н.с.
Тел.: 525-62-05, вн. 3-93
Ел. пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Склад відділу

 

Костюкевич Катерина Вікторівна 

к.ф.-м.н, с.н.с.

Тел.: 525-62-05, вн. 2-23

Ел. пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Лисюк Віктор Олександрович 

к.ф.-м.н, с.н.с.

Тел.: 525-62-05, вн. 3-93

Ел. пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Коптюх Анастасія Андріівна

Тел.: 525-62-05, вн. 3-93

 

Погода Валерій Іванович 

Тел.: 525-62-05, вн. 7-93

 

Дослідження

Основним напрямком наукової роботи лабораторії є вивчення фізико-хімічних процесів у халькогенідних напівпровідниках під дією лазерного та електронного опромінювання, розробка реєструючих середовищ для запису інформації на оптичні диски та технологія виготовлення та тиражування голографічних захисних елементів. Дослідження процесів надщільного запису інформації у нанорозмірних середовищах та розробка оптичних систем зчитування інформації на основі дифракційних структур для біосенсоріки. Дослідження нових технологічних можливостей підвищення чутливості біо-хімічних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) та розробка нових сенсорних технологій на основі оптичних тонкоплівкових перетворювачів для вирішення практичних задач екології, медицини та ветеринарії.

Досягнення

В результаті порівняльного аналізу різних методів та технологій формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників з метою збільшення щільності запису інформації та досліджень по оптимізації режимів запису показано, що при експонуванні плівок халькогенідних склоподібних напівпровідників оптичним випромінюванням, яке сфокусовано дифракційно обмежиними оптичними системами, необхідно використовувати плівки з нелінійною пороговою експозиційною характеристикою. Нелінійна порогова експозиційна характеристика неорганічних фоторезистів сприяє можливості отримання на них нанорозмірних структур при лазерному експонуванні для формування оригіналів оптичних сигналограмм.

На основі комплексних досліджень характеристик плівок золота на пластиковій підкладці, як чутливого сенсорного елемента на основі поверхневого плазмонного резононсу, оптимізовано товщини плівки золота та матеріал підкладки для багатоелементного перетворювача на основі поверхневого плазмонного резононсу. Розроблено макет оптичної системи зчитування данних з фотоперетворювача для багатоелементного імуносенсора на основі поверхневого плазмонного резононсу.

На основі комплексних досліджень впливу температурних режимів відпалу плівок золота на ефективність перетворювачів ППР і стабільність їхніх параметрів при зберіганні показано, що найкращі експлуатаційні характеристики досягаються при відпалі при температурі 120°С протягом 30 хвилин на повітрі. Для цієї температури характерне згладжування дрібномасштабного рельєфу поверхні плівки золота, що дозволяє знизити інтенсивність розсіювання в умовах ППР, зменшити коефіцієнт екстинкції, стабілізувати оптичні характеристики та сформувати на поверхні високо-впорядкований нанорозмірний захисний та стабілізуючий шар тіолу. 

Розробки

Виготовлення оптичних елементів на основі AsSSe халькогенідних стекол для CD/DVD технологій.

Обладнання

Оптичний стіл, оптичіна плита, HeNe лазер ЛГН-222, кріплення оптичних елементів, просторові фільтри з отворами 10, 15, 20 та 30 мікрон, розсіювальні лінзи, призми, градієгтний нейтральний фільтр.

Проекти

текст...

Публікації

2017

Production of Optical Elements by using AsSSe based chalcogenide glasses for CD/DVD technology.