V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

До 80-річчя від дня народження Бориса Олексійовича Нестеренка
(1938-2003 рр.).

     13 квітня 2018 року виповнюється 80 років від дня народження Бориса Олексійовича Нестеренка - відомого українського вченого в галузі атомної фізики і електроніки, доктора фізико-математичних наук, члена‑кореспондента НАН України. Вся трудова і наукова діяльність Бориса Олексійовича Нестеренка тісно пов’язана з Інститутом фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України.
       Б.О.Нестеренко народився 13 квітня 1938 року в м. Волгограді. В 1945 році сім’я переїхала до Києва. Закінчивши в 1955 р. середню  школу,  він вступив на  радіофізичний факультет КДУ ім.Т.Шевченка. Після закінчення університету в  1960 р. був направлений на роботу в Інститут фізики АН УРСР. В жовтні того ж року був переведений до новоствореного Інституту напівпровідників АН УРСР (зараз – Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України),в якому він пропрацював до своєї смерті в 2003 р.
      З 1962 по 1965 рр. Б.О.Нестеренко навчався в аспірантурі ІН АН УРСР.В 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1977 р.-докторську. В червні 1978 р. його було призначено на посаду заступника директора Інституту з наукової роботи, яку він займав до грудня 1988 р. В коло його обов’язків як заступника директора Інституту входили питання впровадження нових розробок, співробітництва з вітчизняними та зарубіжними організаціями, проведення госпдоговірних робіт, контроль діяльності служб економічної ефективності, патентно-ліцензійної, СКТБ. В 1992 році його було обрано членом – кореспондентом АН України.
     Б.О.Нестеренко – один із фундаторів і провідних спеціалістів в галузі  досліджень атомарно-чистої поверхні напівпровідників в надвисокому вакуумі. Він вивчав традиційні, а також нові складні методи вивчення атомарно-чистої поверхні напівпровідників,серед них такі, як дифракція повільних електронів, ІЧ-фотопровідність і оптичні методи. Комплексний характер досліджень дозволив виявити цілий ряд ефектів на чистій поверхні, які мають важливе значення для фізики напівпровідників, а саме: вивчено параметри поверхневих електронних станів і фактори, які на них впливають.
   Під керівництвом Б.О.Нестеренка було захищено 6 кандидатських дисертацій. Борис Олексійович є автор більше 80-ти статей в міжнародних і вітчизняних наукових журналах, а також співавтор 3-х монографій.