V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

У зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, а також із оголошенням у державі загального адаптивного карантину, ІX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-9) переноситься на наступний рік (рішення Вченої ради Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, протокол № 5 від 10.06.2020 р.)

Про зміні  та терміни проведення буде повідомлено додатково.