Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.П.Велещук  // Тези конференції молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання” – Київ, 14 травня 2009 р. – с. 128 – 129.