Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Фролов О. М., Шевченко В. В., Філіпщук О. М., Шутов С. В., Деменський О. М., Боскін О. О. // Патент України на корисну модель № 102197 U, МПК H01L 29/93, H01L 21/31, H01L 21/329; заявл. 20.03.2015; опубл. 26.10.2015, Бюл. №20.