Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Основні наукові напрями діяльності Інституту:

  • фізика напівпровідникових матеріалів і структур та їх діагностика;
  • фізика поверхні, оптоелектроніка і фотоніка;
  • ТГц- і ІЧ-функціональна напівпровідникова мікро- та нанофотоелектроніка;
  • фізика і технологія сенсорних систем.

 

 Ліцензія видана МОН України

Інститут має
Ліцензію на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем.


Журнал «SPQEO»

22   Міжнародний науковий журнал
"Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics" публікується щоквартально.
Індексується у 32 наукометричних базах.
Включено до Переліку наукових фахових видань України (т.зв. перелік ВАК).
Детальніше...

 

Публікації Інституту за 2014-2018 рр.

Рік Статті за кордоном Монографії, навчальна література Статті в Україні Патенти
         
2018 166 10  92 24
2017 187 8 103 12
2016 216 8 107 14
2015 197 9 122 31
2014 271 8 145 24