Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Н.Я. Гридіна, Ю.В. Ушенін, О.О. Нахаба, О.О. Рябінська// Патент на корисну модель № 43470 МПК G01N 21/00, Бюл. №16 (2009)