Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Kukla O.L., Mamykin A.V., Ogurtsov N.A., Pud A.A., Bliznyuk V.N. Pyryatinski Yu.P. // Тези доповіді 16-ї міжнародної конференції “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем” (МКФТТПН-XVІ), Яремче, Україна, 15-20 травня 2017, С. 292

А.В. Мамикін, О.Л. Кукла, А.С. Майстренко, О.С. Павлюченко, Є.П. Мацас  // Труди 18-ї міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні та електронні технології” (СІЕТ-2017), 22-26 травня 2017, Одеса, Україна, С. 97-98

Марченко С.В., Пилипонський І.І., Мамчур О.О., Солдаткін О.О., Солдаткін О.П., Кукла О.Л., Павлюченко О.С. // Патент України на корисну модель UA № 114584, заявка u201609968 від 29.09.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. №5

І. Могильний, А. Лопатинський, В. Литвин, В. Чегель  // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2017». Збірник тез. – Київ, Україна. – 5-7 квітня 2017, С. 96

M. Matsishin, A. Rachkov, A. Lopatynskyi, V. Chegel, A. Soldatkin, A. El’skaya // Nanoscale Research Letters (2017) V. 12, P. 252