Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Клюй М.І., Лозінський В.Б., Ліптуга А.І., Горбулик В.І., Дикуша В.М., Сторожук В.І.   // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2016.: тези доп.− Кременчук, 2016. − С. 47

В.Я. Братусь, М.І. Клюй, В.П. Темченко, В.О. Юхимчук // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників вересень 2016.: тези доп.− Дніпро, 2016. − С. 322

N.I. Klyui, O.P. Gryshkov, V.P. Temchenko, V.B. Lozinskii, B.  // V наукова конференція “Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС-2016). Київ, Україна, 1-2 грудня, 2016. тези доп.− Київ, 2016. − С. 204

 А.В. Макаров, В.І. Горбулик // IVМіжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2016), 26-28 травня 2016 р. − м. Кременчук − с. 49-50

BratusV.Ya., KlyuiM.I., TemchenkoV.P., GorbulikV.I.  // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2016.: тези доп.− Кременчук, 2016. − С. 219