Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.П. Маланич, В.Н. Томашик, О.С. Литвин, O.Ф. Коломыс // Неорганические материалы, Т. 53, № 12, С. 12621268, (2017)

И.В. Левченко, И.Б. Стратийчук, В.Н. Томашик, Г.П. Маланич, А.С. Станецкая, А.А. Корчевой // Неорганические материалы, Т. 53, № 11, С. 11371142, (2017)

И.В. Левченко, И.Б. Стратийчук, В.Н. Томашик, Г.П. Маланич, А.С. Станецкая // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т. 15, № 3, С. 495506, (2017)

С.І. Будзуляк, О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик , Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков, Л.А. Демчина, Н.Ф. Серпак, С.Д. Борук, С.В.  Оптасюк // Патент на корисну модель № 116463. (Бюл. 25.05.2017)

G.V. Beketov, A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin, S.P. Trotsenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 20, 4, P. 110114, (2017)