Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Наукова бібліотека


Наукова бібліотека Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАН України заснована в 1960 році.
Фонд бібліотеки має 174 413 примірників, у тому числі:
- 67 575 вітчизняних періодичних видань;
- 55 780 іноземних періодичних видань;
- 23 369 книг.
У бібліотеці постійно діють виставки надходжень від періодичних видань і книг, а також виставка робіт співробітників Інституту.

В бібліотеці працює три співробітника.
Завідувачка бібліотеки Тарасенко О.В.
тел .: 525-62-76, в: 3-41

Обслуговування читачів по абоніментах 1000-1700
   без перерви
Останній робочий день місяця - санітарний.

Звіти по діяльності Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків»

 

Звіт по діяльності за січень-червень 2015 року

Головні зусилля НР з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектриків” при ВФА НАН України у 2014 році були спрямовані на підготовку та проведення VI-ої міжнародної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-6) (м. Одеса, 29 вересеня - 3 жовтня 2014р.), НМІТФ-2014 (20-23 травня 2014 м.Кременчук), а також підготовці конференцій наступного року (МКФТПН-XV, УНКФН-7, НМІТФ-2015 – див. таблиці).

 

Звіт по діяльності за 2014 рік

Головні зусилля НР з проблеми „Фізика напівпровідників і діелектриків” при ВФА НАН України у січні-травні 2015 році були спрямовані на підготовку та проведення ХV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-ХV), м. Івано-Франківськ - Гута, 11-16 травня 2015 року.

Для участі у конференції було заявлено і подано 376 доповіді від науковців 108 організацій з 10 країн. У роботі конференції заявлено участь понад 130 науковців, серед яких більше 30 докторів наук (в тому числі академіки та члени-кореспонденти НАН України, Академії наук вищої школи України, зарубіжних АН), близько 60 кандидатів наук, а також значна кількість аспірантів і студентів. Заявлені доповіді вченими із Азербайджану, Білорусі, Канади, Польщі, Росії, Туреччини, Молдови, Угорщини та Ізраїлю. Також до роботи у конференції заявились науковці із 8 інститутів НАН України та 32 університетів України, представники осередків Українського фізичного товариства.

Завантажити повний Звіт
за 2014 рік

 

Виїзні сесії Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України

 

Виїзна сесія 11.05.2015 р.,
Івано-Франківськ (Нова Гута)

11.05.2015 р. В Івано-Франківську (Нова Гута) була проведена виїзна сесія Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України.

Були заслухані доповіді:

  1. Груб’яка А., аспіранта кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» про підсумки дисертаційного дослідження «Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного магеміту».
  2. Стронського О.В., доктора фізико-математичних наук, вченого секретаря Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України про 50-річчя відкриття ефекту світлочутливості тонких шарів халькогенідних стекол.
  3. Стронського О.В., доктора фізико-математичних наук, вченого секретаря Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України про роботу Ради за 2014 рік.
  4. Бойчука В.І., доктора фізико-математичних наук, директора Інституту фізики, математики, економіки та інформатики Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка, про конференцію «Актуальні проблеми фізики напівпровідників» (2016 р., Дрогобич - Трускавець).

Виїзна сесія Наукової Ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України визнала доцільним створення нових секцій при Раді («Фізика тонких плівок», «Фізика органічних напівпровідникових стекол») та визнала роботу Наукової ради «Фізика напівпровідників і діелектриків» при ВФА НАН України задовільною.

> Завантажити повний
Звіт по даній виїзній сесії <

 

Конференції, що організуються за участі Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників і діелектриків»

 

ХV Міжнародна конференція з фізики і технології
тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-ХV),
Івано-Франківськ - Гута, 11-16 травня 2015

11-16 травня 2015 року на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України проведено чергову ХV Міжнародну конференцію з фізики і технології тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-XV).

Для участі у конференції було заявлено і подано 376 доповіді від науковців 108 організацій з 10 країн. У роботі конференції заявлено участь понад 130 науковців, серед яких більше 30 докторів наук (в тому числі академіки та члени-кореспонденти НАН України, Академії наук вищої школи України, зарубіжних АН), близько 60 кандидатів наук, а також значна кількість аспірантів і студентів. Заявлені доповіді вченими із Азербайджану, Білорусі, Канади, Польщі, Росії, Туреччини, Молдови, Угорщини та Ізраїлю. Також до роботи у конференції заявились науковці із 8 інститутів НАН України та 32 університетів України, представники осередків Українського фізичного товариства.

> Завантажити повний текст
Ухвали даної конференції <

 

Наукометричні бази

Із мережі нашого інституту Ви можете отримати доступ до реферативних баз даних Scopus і ScienceDirect, доступ до яких передплачено Національною науковою бібліотекою ім. Вернадського до 31.12.2014.

 

Scopus

Реферативна база даних та наукометрична платформа, видавничої корпорації Elsevier. Містить понад 50 млн. реферативних записів. У тому числі у базі даних проіндексовано 21 тис. назв наукових журналів 5 000 міжнародних видавництв, 340 книжкових серій та 4,9 млн матеріалів конференцій. Видання індексуються у Scopus з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах.

http://www.scopus.com/home.url

Також Scopus дозволяє визначати індекс Хірша (h-index). Для цього необхідно ввести Ваші фамілію та ініціали у формі:
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup

 

ScienceDirect Freedom Collection

повнотекстова база даних, що належить видавничій корпорації Elsevier. Одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень науково-технічної  та медичної інформації (25% світового ринку наукових публікацій). Платформа ScienceDirect забезпечує обхват літератури всіх областей науки, надаючи доступ до 11 мільйонів статей з  більш ніж  2 500 найменувань журналів і понад 11 000 електронних книг, довідників, наукових збірників, опублікованих престижними науковими товариствами. Freedom collection включає у себе такі журнали: дивитись перелік.

http://www.sciencedirect.com/