Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

За результатами Конкурсу на здобуття премій імені видатних вчених України у 2017 році, а саме
Премії імені В.Є. Лашкарьова
за видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування,
перемогу здобули співробітники нашого Інституту:

чл.-к. НАН України, проф. КОЧЕЛАП Вячеслав Олександрович,
чл.-к. НАН України, проф. КЛАДЬКО Василь Петрович,
к.ф.-м.н., с.н.с. ЛИТВИН Петро Мар'янович,

за цикл робіт "Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ:
структурні та електронні властивості".

logo.png

Колектив Інституту щиро вітає лауреатів Премії НАН України
та бажає нових професійних успіхів!