Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Відділ теоретичної фізики

kochelap

Керівник

чл.-кор. НАН України, проф.

Кочелап Вячеслав Олександрович

Тел.:525-60-33

ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
 
 

Дослідження

Основні напрямки наукової та науково-організаційної діяльності:

 • Фундаментальні проблеми теорії твердого тіла. Аналіз властивостей напівпровідників, діелектриків та квантових гетеро структур на їх основі. Вивчення фононної та електронної підсистем напівпровідників. Дослідження електрон-фононної взаємодії. Властивості напівпровідників, діелектриків та квантових гетеро структур в умовах рівноваги. Фундаментальні питання оптики напівпровідників. Теорія стохастичних явищ.
 • Проблеми кінетики носіїв заряду та фононів у напівпровідниках, мікро- та наноструктурах. Основи електронного переносу у гетеро структурах. Електронний транспорт під дією сильних електричних полів. Теорія гарячих носіїв. Електронні флуктуації. Електронні явища в обмежених напівпровідниках (класичні розмірні ефекти).
 • Високочастотні та надвисокочастотні властивості напівпровідників та гетеро структур на їх основі. Взаємодія терагерцових коливань з напівпровідниками. Збудження терагерцового випромінювання. Генерація когерентних фононів суб- та терагерцового діапазону.
 • Фізика напівпровідникових приладів для наноелектроніки та оптоелектроніки: гетеро структурних транзисторів, резонансно-тунельних діодів, генераторів мікрохвильового випромінювання, зокрема у терагерцовій ділянці спектру, генераторів когерентних фононів. Розробка методів пригнічення електричних флуктуацій та шумів у мікро- та наноструктурах.

Склад відділу

 

 KorotieievVV1977
Коротєєв Вадим Вячеславович
Заступник зав. відділу
с. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Персональні дані
   
 
Піпа Віктор Йосипович
пров. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   
 
Ізмайлов Ігор Олександрович
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.: 525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   Strikha
 
Стріха Максим Віталійович
гол. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
  Linnik 2019 
 
Ліннік Тетяна Леонтіївна
Завантажити CV
ст. н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  
 
Кухтарук Сергій Миколайович
Завантажити CV
н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  kruglenko
Кругленко Петро Михайлович
м. н. с.
Тел.:
ел.-пошта:
  Raichev1
 
Райчев Олег Едуардович
пров.н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:525-62-92
ел.-пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Сингаївська Галина Іванівна
н. с., канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Boiko
 
Бойко Ігор Іванович
гол. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:5 25-61-75
ел.-пошта: igoroksanaboiko@gmail.com

  Soskin
 
Соскін Станіслав Маратович
пров. н. с., д. ф.-м. наук
Тел.:
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Naumov2
 
Наумов Вадим Володимирович
ст. н. с.
Тел.:525-77-78
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  sokolov
 
Соколов Валерій Миколайович
ст. н. с.,канд. ф.-м. наук
Тел.:525-61-75
ел.-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 

Досягнення

Найбільш вагомі наукові і науково-технічні результати:

 • Відкриття додаткових електромагнітних хвиль у кристалах з просторовою дисперсією.
 • Побудова теорії електрон-фононної взаємодії у напівпровідниках (полярон, конденсон). Відкриття нового механізму електрон-фононної взаємодії пропорційної електричному полю. Гігантське підсилення ультразвуку. Теорія електронних фазових переходів в напівпровідниках, обумовлених електрон-фононною взаємодією.
 • Розробка теорії спін-орбітальної взаємодії в напівпровідниках та гетеро структурах на їх основі.
 • Розроблена теорія надпотужних лазерів з хімічною накачкою. Запропоновані газодинамічні рекомбінаційні лазери, лазери ініційовані ударними та детонаційними хвилями. Відкрито явище формування оптичних хвилеводів в реагуючих системах високого тиску. Обґрунтовано принципово новий спосіб отримання потоків з великою густиною синглетного кисню – дисперсний генератор O2(1D) для потужних хімічних лазерів.
 • Розроблено методики розрахунків квантової кінетики електронів та фононів. Побудовано кінетичну теорію електронів у сильних електричних полях. Відкрито ефект багатозначної анізотропії електропровідності у багато долинних напівпровідниках.
 • Відкрито явище охолодження електронів сильних електричним полем. Встановлені механізми пригнічення електронних флуктуацій різних типів у просторово обмежених напівпровідникових зразках. Розроблена теорія суб-Пуассонівської статистики електронів в субмікронних структурах з балістичним транспортом носіїв.
 • Побудовано теорію лінійних та нелінійних явищ у низько вимірних напівпровідникових гетероструктурах.  
 • Відкрито явище формування самоузгоджених просторових структур при резонансному тунелюванні електронів та при електро-оптичному ефекті у квантових структурах.
 • Запропоновано та досліджено нові способи генерації терагерцового електромагнітного випромінювання у наноструктурах. Відкрито явище підсилення та генерації короткохвильових акустичних фононів в надгратках та оптичних фононів в нанорозмірних структурах.

Розробки

текст...

Проекти

 

Projects awarded by National Academy of Sciences of Ukraine:

 

 • 2011-2015, n. III-1-ISP, "Theoretical investigation of electrical, optical and acoustical properties of semiconductor nanostructures and devices of nanoelectronics and nanophotonocs".
 • 2005-2006, Project No 3.25-ISP. Two- and three-terminal devices for contemporary sensor technologies".
 • 2005-2010, n. I-ISP, "Theoretical study of electrical, optical and acoustical properties of semiconductor materials for nanoelectronics and nanophtonocs".
 • 2005-2006, Project No 3.25-ISP. Two- and three-terminal devices for contemporary sensor technologies".
 • 2004-2005, Project No 16.16-ISP. "Investigation of group-III nitride nanostructures for sensor technologies".
 • 2003-2005, 31-ISP. "Theory of electron and optical phenomena in quantum heterostructures based on wide-gap materials".
 • 2002-2004, n. 43-ISP, "Study of coherent phonons and phonon-X-ray interaction in semiconductor nanosamples"
 • 2000-2003, Project of Techno-Park - ISP - n. TP-16, "Elaboration of phonon devices for generators of THz-frequency range for telecommunication applications".
 • 2000-2002, n. 1.3.7/1, "Nonequilibrium electron and phonon phenomena in quantum semiconductor heterostructures".
 • 1995-1999, n. 0195U024516, "Electron and phonon transport in low-dimensional semiconductor structures".
 • 1990-1994, n. 14434/29, "Study of electron properties of semiconductors and their structures. Modeling microelectronic and optoelectronic devices".
 • 1987 - 1991, n. 026057, "Study of nonlinear, collective and coherent effects in materials for microelectronics and optoelectronics".

 

Projects supported by State Committee on Science and Technology of Ukraine:

 

 • 1997-2000, n. 2.4/580, "The study of generation of coherent optical phonons under electron transport in semiconductor heterostructures."
 • 1997-2000, n. 2.4/679, "Ampli cation and generation of confi ned and surface acoustic phonons in microstructures and low-dimentional heterostructures"
 • 1994-1996, n. 2.2/49, "Pattern formation in systems with resonant tunneling effect".
 • 1994-1996, n. 2.3/111, "Hot electron lateral transport in quantum heterostructures".
 • 1992-1994, n. 2/130, "Transport, fluctuations and light scattering in hot electron gas of submicron structures, quantum wells and wires".
 • 1993-1994, n. 02/312, "Research and development of means of ampli cation of signals in optical lines for communications".

 


Other Projects:

 

 • 2014-2015, CNRS-NANU program, "Generation, detection and modulation of terahertz radiation in plasmonic nanodevices".
 • 2013-2015, BMBF-Ukraine program, "Device Inspiring Research and Technology Demonstration and Assessments for High-Speed and Low-Energy Nanowire Transistors"
 • 2010-2014, Ukrainian nanotechnology program, "Elaboration of technology and investigation amplifi cation/generation of sub-THz and THz emission with the use of semiconductor nanodevices on the base of group-III-nitride compounds".
 • 2010-2014, Ukrainian nanotechnology program, in cooperation with Physics Institute of NANU, "Investigation of high-frequency properties of semiconductor nanostructures with real space  transfer of hot electrons - negative differential conductivity, ampli fication and generation of electromagnetic emission".
 • 2010-2011, CNRS-NANU program, "Ultra-high frequency effects in semiconductor nanostructures and their applications to generation/detection of terahertz radiation".
 • 2005-2007, Project-3922-SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE. New technologies of THz and sub-THz generation with nanosize semiconductor heterostructures.
 • 2005, ERO (London). USARDSG-SEED-project # N62558-02-M-6381 "SHORT-WAVELENGTH LIGHT-EMITTING DEVICES WITH ENHANCED HOLE INJECTION CURRENTS".
 • 2002-2004, CRDF-10997, "Terahertz Technologies for Microelectronics and Optoelectronics".
 • 2000-2004, NATO Project - SfP 971829 - SILICON TECHNOLOGY: Research and Demonstration of Advanced Silicon PV Technology for Terrestrial Applications in Ukraine"
 • 2000-2001, ERO (London). USARDSG-SEED-project "Phonon technologies for high-speed microelectronics and optoelectronics", Contract N68171-01-M-5166.
 • 1999-2000, NATO-grant, Program in the Priority Area of High Technology: Mechanisms of Noise Suppression in Micro- and Nanoscale Devices.
 • 1993-1994, National Space Agency-project-4-13/93. "Development of new methods and means of ultrasonic treatment of semiconductor materials and devices of microelectronic technique for space applications".

 

 

Монографії

  Kochelap2019   

 

Introduction to Optical and Optoelectronic Properties of Nanostructures

Vladimir V. Mitin, Viacheslav A. Kochelap, Mitra Dutta,
Michael A. Stroscio
Cambridge University Press,  2019. - 414 p.
  
  Kochelap2008  

Introduction to Nanoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering, and Applications

 

Vladimir V. Mitin, Viatcheslav A. Kochelap, Michael A. Stroscio
Cambridge University Press, 2012. - 346 p.

 

  Vasko2     

Quantum Kinetic Theory and Applications: Electrons, Photons, Phonons

 

Fedir T. Vasko, Oleg E. Raichev
Springer Science & Business Media, 2006. - 784 p.

 

  
  Kochelap1999  

Quantum Heterostructures: Microelectronics and Optoelectronics  

Vladimir Mitin, Viacheslav Kochelap, Michael A. Stroscio
Cambridge University Press, 1999. - 642 p.
   Pekar1988 

Избранные труды / Пекар С.И.; АН УССР. Ин-т полупроводников

Пекар С.И.
 
Київ : Наук. думка, 1988. – 512 с.

 

  Pekar1986  

Теория спонтанной и стимулированной хемилюминесценции газов

 

Кочелап В. А., Пекар С. И.
Київ : Наук. думка, 1986. – 264 с.

  

         
         
         

 

Публікації

2019