Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 

Результати вступних випробувань з Загальної фізики від 15 вересня 2022 р.

 

ПІБ вступника

ПІБ наукового
керівника

Номер білету

Оцінка

1.

Горобей Оксана

Насєка Юрій
Миколайович

 14  4

2.

Карнаухов Анатолій
В
ячеславович

Юхимчук Володимир
Олександрович

 15  4

3.

Семенюк Антон

Євтух Анатолій
Антонович

 18  5

4.

Рябченко Олександр
Віталійович

Кукла Олександр
Леонідович

 24  4

5.

Хутько Марія

Чегель Володимир
Іванович

 19  4

 Приймальна комісія Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України рекомендувала зарахувати  вступників на навчання  до аспірантури відповідно до результатів вступних іспитів (наведені у таблиці нижче) та витягу з плану підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів по Національній академії наук України на 2022 рік:Карнаухова Анатолія В’ячеславовича, Семенюка  Антона Сергійовича, Рябченка Олександра Віталійовича, Хутько Марію Михайлівну  

N п/п

Форма навчання в аспірантурі

Шифр спеціальності

Прізвище, ім'я по батькові

Спеціальність

Реферат/

стаття

Англійська мова

1

денна

105

Карнаухова Анатолія В’ячеславовича

Добре (84 бали)

Відмінно

Відмінно

2

денна

105

Семенюка  Антона Сергійовича

Відмінно (93 бали)

Відмінно

Відмінно

3

денна

105

Рябченка Олександра Віталійовича

Добре (86 балів)

Відмінно

Відмінно

4

денна

105

Хутько Марію Михайлівну

Добре ( 88 балів)

Відмінно

Відмінно

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України звернеться з обгрунтуванням до Відділу наукових і керівних кадрів НАН України щодо надання додаткового місця Горобей Оксані Ярославівні, яка склала вступні іспити з результатами наведеними нижче:

 

N п/п

Форма навчання в аспірантурі

Шифр спеціальності

Прізвище, ім'я по батькові

Спеціальність

Реферат/

стаття

Англійська мова

1

денна

105

Горобей Оксана Ярославівна

Добре

Відмінно

Відмінно