Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Питання до іспитів

 

 1. Питання до Вступних іспитів з загальної фізики
 2. Методологія, організація та технологія наукових досліджень
 3. Фізика конденсованого стану речовини
 4. Фізика поверхні та наноматеріали
 5. Фізика напівпровідникових приладів і систем
 6. Фізика і технологія наноматеріалів
 7. Методи дослідження об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем
 8. Нанозондові методи діагностики напівпровідникових і діелектричних матеріалів
 9. Магнітні наноматеріали
 10. Методи та технології отримання наноматеріалів
 11. Фізичне та прикладне матеріалознавство
 12. Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів
 13. Спектроскопія поверхневих поляритонів
 14. Фізика поверхні низькорозмірних систем
 15. Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру
 16. Технологія створення наноматеріалів і систем на їх основі
 17. Фізика і технологія наносенсорів та систем
 18. Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів