V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Шановні колеги!

Постановою Президії НАН України від 07.12.2016 № 261 «Про виконання цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» було започатковано цільову програму наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» (далі програма) терміном на 2017-2021 рр., затверджено концепцію програми, склад її наукової ради та положення про наукову раду. У 2017 році наукова рада програми оголосила і провела конкурс наукових проектів першого етапу програми з терміном виконання 2 роки.
В грудні 2018 року закінчилося виконання проектів за першим етапом, в зв’язку з чим 22.01.2019 на засіданні наукової ради програми прийнято рішення про проведення з 23 січня до 22 лютого поточного року конкурсу наукових проектів програми на 2019-2021 рр. у межах другого етапу виконання програми.
Також прийнято рішення про проведення конкурсу наукових проектів програми за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» на 2019 рік.
23 січня поточного року на Веб-сторінці НАН України оприлюднена інформація  щодо проведення зазначених 2 конкурсів з відповідними умовами, основними вимогами до їх проведення та основними завданнями програми:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4579
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4580

Термін подання запитів: 23 лютого - 22 березня поточного року.
Звертаю Вашу увагу на принципову відмінність умов конкурсу за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»:
·         запити терміном на 1 рік;
·         більш жорсткі вимоги  щодо отримання вагомих практичних результатів, впровадження тощо;
·         імовірно, суттєво більші обсяги фінансування на проект.