V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у мистецькому вечорі
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО і УКРАЇНСЬКА АРИСТОКРАТІЯ»,
що відбудеться у вівторок, 28 березня 2017 року, о 16 годині в конференц-залі
Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ
за адресою: пр. Науки, 41 (5 поверх корпусу № 5).
Запрошуються усі бажаючі!
Вхід вільний!

22 березня 2017 року в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова відбувся семінар для молодих вчених, спрямований на професійне зростання наукової молоді.

22 в

Доповідачі:

с.н.с., к.ф.-м.н. Петро Семенович Смертенко

«Місце Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

в інноваційному тренді»;

м.н.с., к.ф.-м.н. Євген Мележик

«Як знайти грант, конференцію або стажування по вашій темі?

Практичні поради»;

н.с., к.ф.-м.н. Максим Стеценко

«Зимовий коледж по оптиці в Інституті теоретичної фізики.

Трієст. Італія» (огляд).

Учасники семінару піднімали актуальні питання інноваційного розвитку Інституту. Молодь ознайомили з новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки. Науковці обговорили можливасті та етапи майбутнього розвитку Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова.

Організатор: Рада молодих науковців ІФН НАН України.

З 16 по 18 травня 2017 року в м. Львів відбудеться Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2017.

Тематика та мета конференції

Конференція має на меті обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у галузі теоретичної, прикладної, експериментальної фізики, електроніки та інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та інших держав.

Подані учасниками матеpiали повиннi мiстити оригінальні результати, що відповідають напрямкам роботи конференції.

Oфiцiйнi мови конфеpенцiї – укpаїнська та англiйська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи конференції.

Учасники конференції запрошуються до подання статей (за матеріалами своїх доповідей), котрі будуть рекомендовані до публікації у “Віснику Львівського університету. Серія фізична”, “Журналі фізичних досліджень” та Збірнику наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”. Кількість статей, поданих кожним учасником, не повинна перевищувати кількості його доповідей.

15-20 травня 2017 р. в м. Івано-Франківськ, відбудеться XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем МКФТТПН-XVІ (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка)

19–20 квітня 2017 р. на базі Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться 4-та Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2017»