V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Постанова Президії НАН України від 3.03.2021 № 86
Про затвердження Положення про Наглядову раду при Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України та її персонального складу

З метою незалежного оцінювання наукових результатів діяльності Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України, створення його позитивного іміджу та інтеграції у світовий науковий простір, відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», розпорядження Президії НАН України від 11.01.2017 № 15 «Щодо Наглядових рад при наукових установах НАН України», пункту 6 постанови Президії НАН України від 15.01.2020 № 8 «Щодо подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення наукової сфери та вдосконалення структури управління в НАН України», а також враховуючи звернення інституту від 23.02.2021 № 31207/11-215, Президія НАН України постановляє:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду при Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України (додається).

2. Затвердити персональний склад Наглядової ради при Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України (додається).

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення фізики і астрономії НАН України та Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Положення про Наглядову раду при Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України.

Персональний склад Наглядової ради при Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України.