V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Запис онлайн трансляції виступів претендентів на посаду директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

На виконання вимоги Відділення фізики і астрономії НАН України (згідно з п. 3.12.1 Статуту НАН України) претенденти посаду директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова д.ф.-н., професор В.П. Мельник та член-кореспондент Ф.Ф. Сизов представили свої програми вченій раді інституту, яка відбулась 17.03.21. Для тих працівників інституту, які через технічні причини не змогли приєднатись до online- трансляції цього засідання, є можливість завантажити відео-файл тут (початок: 51:00; виступ 1: 1:00:00 - 1:22:00; питання: 1:22:00 - 1:37:00; виступ 2: 1:38:00 - 2:01:00; питання: 2:01:00 - 2:23:00).

Програму претендента на посаду директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова д.ф.-м.н., професора В.П. Мельника можна завантажити тут. У разі обрання на посаду директора інституту В.П. Мельник планує наступний склад дирекції:

  • чл.-кор. НАН України, проф. Кладько Василь Петрович – заступник директора інституту з наукової роботи
  • к.ф.-м. н., ст.н.с. Мамикін Сергій Васильович – заступник директора інституту з наукової роботи
  • к.ф.-м. н., ст.н.с., доц. Редько Роман Анатолійович – учений секретар інституту
  • к.ф.-м. н., ст.н.с., Брикса Вадим Петрович – заступник директора інституту з науково-технічної роботи
  • к.ф.-м. н., ст.н.с., Стадник Олександр Анатолійович – головний інженер інституту

Переглянути відео-файл запису програми претендента на посаду директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова к.т.н. С.М. Левицького представленої на засіданні вченої ради інституту 31 березня 2021.

 В.о. ученого секретаря.