V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

30 червня 2021 р. в 1415 в конференц-залі Інституту, корп. 5, відбудеться розширене засідання Вченої ради Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Громадське обговорення роботи «Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур на поверхні твердих тіл», поданої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут». Автори: д.ф-м.н. Войтенко О.І., д.ф-м.н. Габович О.М., д.ф-м.н. Горшков В.М., к.ф-м.н. Короташ І.В., д.т.н. Кузьмичєв А.І., д.ф-м.н. Руденко Е.М., к.ф-м.н. Семенюк В.Ф., Семенюк Н.І. (Вхід вільний).
  2. Затвердження індивідуальних планів осіб, яким буде встановлений дистанційний режим роботи на поточний рік. Доповідачі: керівники відділів.
  3. Поточні питання.

Підключитись до онлайн-трансляції засідання можна на платформі Microsoft Teams до якої можна підключитися через браузери Google Chrome та Microsoft Edge, або через окрему програму Microsoft Teams завантажену на стаціонарний комп’ютер або ноутбук з операційною системою Windows 7 та вище, на жаль, дане програмне забезпечення не підтримує Windows XP.

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyMWFhZjctNTE3NC00NWQ3LTg3YjEtNzA3MWQ1NWViNThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22724655a5-a58c-43c5-9c24-b4f8eb6c16c7%22%2c%22Oid%22%3a%2288b90c89-084b-4b05-8299-ba0265855235%22%7d

В.о. ученого секретаря
к.ф.-м.н., с.н.с.                                                                      Р.А. Редько