V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

О Г О Л О Ш У Є

конкурсний прийом до аспірантури за денною формою навчання
(заочна форма – на умовах контракту)

за спеціальністю: 105 – Прикладна фізика та наноматеріали   (10 Природничі науки).

Прийом документів до 10 вересня 2022 р. за адресою:   проспект Науки, 41, каб. 236 корп. № 5, м.Київ, 03028.

Зарахування до аспірантури відбувається з 1 листопада 2022 р. 

Довідки за тел.:+38 (044) 525-12-60,4-46 Пономаренко В.В.,
                            +38 (044) 525-60-10 Мамикін С.В.                                              

Правила прийому до аспірантури:
https://www.isp.kiev.ua/images/Page_Image/Aspirantura/admission%20rules.pdf

Ознайомитись з детальнішою інформацією про програму підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності «105 - Прикладна фізика та наноматеріали»:

https://isp.kiev.ua/index.php/uk/postgraduate