V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Наказ № 446 від 31 серпня 2022 р. про затвердження наукових семінарів Інституту та графік їх роботи

  1. Теоретичної фізики – керівник семінару чл.-к. НАНУ Кочелап В.О.,
  2. Фізики напівпровідникових матеріалів і структур та їх діагностики ‑ керівник- чл.-к. НАНУ Валах М.Я.
  3. Фізики поверхні, нанофотоніки і наноелектроніки ‑ керівник ‑ д.ф.-м.н. проф. Назаров О.М.,
  4. Фізика і технологія ІЧ та ТГц фотоелектроніки і низьковимірних систем ‑ керівник- чл.-к. НАНУ Сизов Ф.Ф.,
  5. Фізики і технології сенсорних систем ‑ керівник ‑ чл.-к. НАНУ Венгер Є.Ф.

На роботу семінарів покладені наступні функції:

-            підготовка і обговорення запитів бюджетних програм, науково-технічних, інноваційних проєктів тощо;

-            експертна оцінка проєктів, що подаються на грантову підтримку, в тому числі, проектів сторонніх організацій;

-            експертна оцінка дисертаційних робіт;

-            експертна оцінка робіт, що подаються до друку, в тому числі тези доповідей.

Співробітникам Інституту забороняється надсилання будь-якої друкованої продукції (статті, тези, патентні заявки тощо) без обговорення та надання згоди відповідного профільного семінару.

Робота семінарів проводиться на постійній основі, не рідше ніж один раз на два тижня в оффлайн або онлайн режимі.

 

Завантажити графік проведення семінарів