V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Наноструктури напівпровідникових сполук А2В6

Корбутяк Д. В., Коваленко О. В., Будзуляк С. І., Мельничук О. В.


Наноструктури напівпровідникових сполук А2В6: монографія / Д. В. Корбутяк, О. В. Коваленко, С. І. Будзуляк, О. В. Мельничук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 183 с. ISBN 978-617-527-223-7

УДК 535.3;538.958 К66

  Анотація

   У монографії систематизовано сучасні досягнення у фізиці і технології нанорозмірних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, які в останні десятиліття знаходять широке застосування в оптоелектроніці, нанофотоніці, біології, медицині тощо. Описано результати розробок технологічних способів синтезу нанокристалів А2В6, напівпровідниково-металевих наноструктур, дослідження їх люмінесцентних характеристик та практичних застосувань для виготовлення нанокристалічних світлодіодів і низькопорогових лазерів.

Книга розрахована на студентів старших курсів фізичних і фізико-технічних спеціальностей, аспірантів та наукових працівників, які працюють в галузі фізики і нанофотоніки.

Завантажити монографію