Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 Belyaev titul sm

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках 

П.І. Баранський, О.Є. Бєляєв, Г.П. Гайдар

 

Вийшла з друку монографія « Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках » авторів П.І. Баранського, О.Є. Бєляєва, Г.П. Гайдар (НВП « Видавництво « Наукова думка » НАН України, ‑ 2019, 448 с. ISBN 9789660016163).

Переглянути анотацію та завантажити монографію дивитись нижче

Анотація


    У монографії розглянуто механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у напівпровідниках; виявлено особливості кінетичних ефектів у кремнії, германії та фосфіді галію; проаналізовано  специфіку впливу направленої пружної деформації, іонізуючого випромінювання та теплових полів на кінетику електронних процесів у багатодолинних напівпровідниках у разі фіксованих характеристик зовнішніх умов; встановлено закономірності змін кінетичних  коефіцієнтів унаслідок послідовного впливу гамма-опромінення досліджуваних об’єктів з наступним використанням відомих деформаційних навантажень, а також електричних і магнітних полів заданої напруженості.
Для наукових працівників і фахівців з напівпровідникового матеріалознавства та радіаційної фізики твердого тіла.

Завантажити монографію