Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Valakh

22 лютого 2020 року виповнюється 80 років Михайлу Яковичу ВАЛАХУ

головному науковому співробітнику відділу № 6, чл.- кор. НАН України, Лауреату Державної премії України, Заслуженому діячу науки і техніки, доктору фіз.-мат. наук, професору

 

   М.Я. Валах у 1962 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З цього часу весь його творчий шлях пов’язаний з ІФН НАН України, де він пройшов шлях від інженера до заступника директора з наукової роботи, наукового керівника відділення. У 1969 р. він захистив кандидатську, а у 1982 р. — докторську дисертації. У 1992 р. його обрано чл.-кор. НАН України. Основні праці М.Я. Валаха присвячені фізиці фононних збуджень у напівпровідниках, явищу комбінаційного розсіяння світла, динаміці ґратки твердих тіл із суперіонною провідністю, нелінійним поляризаційним ефектам у кристалах, фізиці та оптиці напівпровідникових наноструктур. Він був одним із перших дослідників в нашій країні, які застосували лазерні джерела збудження у спектроскопії комбінаційного розсіяння світла, що відкрило якісно нові експериментальні можливості вивчення напівпровідників. Це дозволило встановити істотний вплив резонансної взаємодії фононних та інших типів елементарних збуджень на енергетичний спектр і, як наслідок, на оптичні властивості кристалів.
    Принципове значення мав розвинутий М.Я. Валахом підхід до аналізу енергетичного спектру фононів у кристалах з шаруватою структурою, якісно подібний відомому давидівському резонансу у екситонних спектрах молекулярних кристалів. Ним разом з учнями був виконаний великий цикл досліджень резонансного КРС в напівпровідникових твердих розчинах, який дозволив значно підвищити точність оптичної діагностики кристалів, що використовуються в ролі активних середовищ лазерів. М.Я. Валах разом з академіком НАН України М.П. Лисицею вперше експериментально виявив нові нелінійні поляризаційні явища, що мають місце при збудженні домішкових центрів в діелектриках та напівпровідниках, характеризуються гігантською оптичною нелінійністю і не мають аналогів в лінійній кристалооптиці.
    Добре відомі результати М.Я. Валаха по оптичним дослідженням динамічних властивостей кристалічних сполук, які характеризуються суперіонною провідністю. Принциповий результат цих досліджень полягає у виявленні кореляції аномалій в електричних властивостях і фононних спектрах.
   В останні роки основним напрямком діяльності М.Я. Валаха стали дослідження напівпровідникових наноструктур. Принципове значення для фізики процесу самоорганізованого росту наноструктур із квантовими точками має встановлений в цих роботах ефект гігантської інтердифузії атомів, в процесі якої формуються такі наноструктури. Важливість отриманого результату для технології наноструктур відзначалася міжнародними виданнями.
   Велику увагу Михайло Якович приділяє вихованню наукових кадрів. Серед його учнів 6 докторів і 15 кандидатів наук. Він багато років читав спецкурси магістрам Київського Національного університету імені Тараса Шевченка і Національного університету КПІ. Він був першим обраним Президентом Українського відділення Міжнародного товариства з оптичної техніки (SPIE).
   За час своєї наукової і педагогічної діяльності М.Я. Валах опублікував більше 500 наукових праць в тому числі разом з М.П. Лисицею 5-томне видання «Цікавої оптики». Він працював членом Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України, заступником голови експертної ради з фізики ВАК України, наразі він є членом експертної ради Комітету з Державних премій України, заступником голови спецради по захисту дисертацій, членом ряду міжнародних наукових журналів. За свій вагомий внесок в науку М.Я. Валах нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення», Почесною Грамотою Верховної Ради та йому присвоєно звання «Заслуженого діяча науки і техніки України».
   Михайлу Яковичу притаманне високе почуття особистої відповідальності за справу, яку він виконує. Поєднання в ньому таких рис як людяність та надійність разом з високим професіоналізмом дозволили йому згуртували навколо себе колектив однодумців, з якими Михайло Якович співпрацює протягом останніх десятиріч. Завжди врівноважений та доброзичливий він користується загальною повагою колективу нашого Інституту.
    Дирекція та співробітники інституту щиро вітають Михайла Яковича Валаха - з Ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту та подальшого творчого натхнення. За сумлінну багаторічну працю та з нагоди Ювілею Михайлові Яковичу Валаху  оголошено ПОДЯКУ!

 

Офіційне привітання з нагоди 80-річчям від дня народження Михайла Яковича Валаха відбудеться 26 лютого 2020 р. о 14.15 год. на відкритому урочистому засіданні Вченої ради Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України в залі засідань Вченої ради (к. 227, корп. 5).