Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи»,

Оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України.

 

 Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора інституту мають: Президія НАН України, Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, члени НАН України, вчена рада інституту, колективи наукових відділів інституту. Кандидатом на посаду директора інституту не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидатами на посаду директора інституту не можуть бути особи, які балотувалися на цю посаду на виборах у вересні 2020 року (вимога Відділення фізики і астрономії НАН України згідно з п. 3.12.1 Статуту НАН України).

Вносячи Відділенню фізики і астрономії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора інституту, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних. Претенденти мають також представити свої програми вченій раді інституту (вимога Відділення фізики і астрономії НАН України згідно з п. 3.12.1 Статуту НАН України).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням фізики і астрономії НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 03 квітня 2021 року за адресою: вул.Володимирська,54, м. Київ.

Довідки за телефонами:

Відділення фізики і астрономії НАН України, 239 6565; 234 0651.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ