Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD)

Шановні колеги,

з 29 червня по 1 липня 2021 року в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України буде проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) piвні вищої освіти зi спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Наказом від 10 червня 2021 року № 1279-Е призначило склад експертної комісії та визначило дату проведення акредитації з 29 червня по 1 липня 2021 року. Робоча група Інституту підготувала ВІДОМОСТІ (звіт) про самооцінювання освітньої програми 105 - Прикладна фізика та наноматеріали та інші матеріали для проходження акредитації. Просимо керівників наукових підрозділів, викладачів навчальних програм, здобувачів вищої освіти (аспірантів), представників Ради молодих вчених і первинної профспілкової організаці та інших осіб, залучених до виконання освітньо-наукової програми, ознайомитись з акредитаційними матеріалами, на вебсайті Інституту у розділі «Акредитація». Розклад роботи експертної групи буде висвітлено після узгодження з експертною комісією.

Додатки:

  1. Розклад роботи експертної комісії з 29 червня по 1 липня 2021 року;
  2. Проведення відкритої зустрічі членів експертної групи та учасників освітнього процесу 30 червня 2021 року з 11.00 до 12.00 год;
  3. Матеріали для акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми;
  4. Відомості (звіт) про самооцінювання освітньої програми;
  5. Наказ про призначення експертної комісії;
  6. Приклад онлайн інструктажу щодо особливостей проведення дистанційних акредитацій;
  7. Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі 20200909_для ЕГ та ЗВО Версія 2.2;
  8. Інструкція використання програми ZOOM.
  9. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми.