Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Шановні колеги!

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

Проведення конкурсу регулюється ПОРЯДКОМпроведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України. Посади та додаткові вимого до кандидатів, окрім зазначених в ПОРЯДКУ, наводяться в таблиці.

 

 

Для участі у конкурсі необхідно до 01 листопада 2023 року надіслати поштою або подати особисто на адресу Інституту (03028, м. Київ, проспект Науки, 41 ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України в.о вченого секретаря Інституту Редьку Роману Анатолійовичу) такі документи:

 1. Письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі.
 2. Копію документа, що посвідчує особу.
 3. Заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка.
 4. Автобіографію.
 5. Копію трудової книжки (за наявності).
 6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 7. Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
 8. Письмову згоду на обробку персональних даних.

Учасник конкурсу, який є співробітником ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, надає наступні документи:

 1. Службову записку на ім'я директора від завідувача структурного підрозділу з візою завідувача відділу економічного аналізу та прогнозування науково-дослідних робіт
 2. Письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч.
 3. Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
 • Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.
 • Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.
 • Строк прийняття заяв та документів не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.
 • Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів рішенням директора Інституту затверджується перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті наукової установи.
 • Для надання роз'яснень звертатися до в.о. вченого секретаря Інституту Редька Романа Анатолійовича, завідувача відділу кадрів Інституту Петрушенко Лілії Євгеніївни.

 

 Перелік посад та вимоги     Перелік учасників

 

Адреса: пр-тНауки, 41, м.Київ, 03028, Україна.
Тел.: (
044) 525-22-01, (044) 525-64-70.
Адреса електронної пошти sci.sec.redko@gmail.com:

В.о. вченого секретаря Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України